הצלחות נבחרות

ניהול משברים

מניעת העברת מכון וולקני צפונה

החלטת ממשלה לפתרון קבע להגנות ים המלח (קציר המלח)

העברת תחנת הכוח רידינג לשימוש בגז טבעי

ביטול הקמת שדה התעופה המשלים במגידו והצבת אופציית נבטים

הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת

קידום כפרי סטודנטים בפריפריה גיאוגרפית וחברתית

קידום הרפורמה בבריאות הנפש

הובלת המאבק לביטול קו הרכבת לאילת

המאבק על גובה עמלות ההפצה בדו"ח בכר

פיצוי מפוני אזור התעשייה "ארז"

קשרי ממשל
ואסדרה רגולטורית

סבסוד מכשירי שמיעה בסל התרופות

אישור תכנית מתאר לאנרגיות מתחדשות

קידום חוק אוויר נקי

חוק הנהיגה הספורטיבית (הספורט המוטורי) והתקנת התקנות

חקיקת חוק החברות

קידום תקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלות

שינוי שוק ביטוחי הרכב הדו-גלגלי בישראל

החוק להגבלת פרסום ושיווק של מוצרי טבק

כניסת הבנקים הגדולים לייעוץ פנסיוני בפריפריה

ליווי תהליך פריסת הסיבים האופטים של חברת בזק

הסדרת פעילות מאגדי אשראי במסגרת החוק להגברת התחרות

העברת חוק נכסים של נספי שואה

איגוד בתי ההשקעות - השקת קופת גמל להשקעה

ליווי חברת החשמל בתהליך עיצוב הרפורמה

ליווי במו״מ

הסכם התרבות עם ממשלת ישראל

תקצוב ענף הקולנוע

אישור תכנית פיתוח רב שנתית לבית התפוצות והפיכתו למוסד לאומי המעוגן בחקיקה

מתווה הפיצוי לעולם התרבות תחת משבר הקורונה

תכנון ובנייה

ביטול תכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים

אישור הקמת פארק איילון (פארק מטרופוליני במקום אתר הפסולת חירייה)

העברת חוק חופים

אישור הטמנת חוות הגז בקרית אתא

עצירת תכנית "חצבה מערב" לכריית פוספטים בנגב

קידום אישור ותקצוב סלילת כביש 531 החלק המערבי

ביטול שדה האנטנות ליד מושב צורן

ביטול הקמת משרפת פסולת במישור אדומים

דילוג לתוכן